Deze website is uitsluitend voor drogisterijmedewerkers en is niet bedoeld voor consumenten
Over opvolging suppletie-adviezen onvoldoende kennis

Over opvolging suppletie-adviezen onvoldoende kennis

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er onvoldoende kennis beschikbaar is om te bepalen of de suppletie-adviezen correct worden opgevolgd. Er zijn aanwijzingen dat de adviezen voor foliumzuur en vitamine D soms niet goed worden nageleefd. Daarom heeft het RIVM zich in het onderzoek gericht op beschikbare literatuur over het gebruik van foliumzuur, vitamine D, vitamine K en vitamine B12 in de doelgroepen waarvoor een suppletie-advies geldt. Hierbij zijn de resultaten van de laatste Voedselconsumptiepeiling (2019-2021) nog niet meegenomen. Om ervoor te zorgen dat deze mensen geen risico lopen op een tekort, is het belangrijk dat zij de geldende adviezen goed opvolgen.

Foliumzuuradvies wordt waarschijnlijk niet correct opgevolgd

Er zijn aanwijzingen dat een groot deel van de vrouwen het foliumzuuradvies niet correct opvolgt. Dit kan betekenen dat niet de juiste dosis wordt gebruikt of dat het supplement niet gedurende de aanbevolen periode wordt geslikt. Vrouwen met een zwangerschapswens worden geadviseerd om dagelijks 400 µg foliumzuur te slikken vanaf 4 weken vóór conceptie tot 8 weken ná conceptie. Er blijkt, uit de beschikbare studies, dat slechts 46 tot 61% van de vrouwen foliumzuur slikt gedurende de gehele aanbevolen periode. Er is echter maar één studie gevonden waarbij de correcte dosis én de aanbevolen periode beiden werden uitgevraagd. De frequentie van het supplementgebruik is bovendien in geen enkele studie onderzocht. Het is dus onbekend of vrouwen consequent elke dag foliumzuur slikken.

Over dosering en frequentie gebruik vitamine D weinig bekend

Op basis van de beschikbare gegevens kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de adviezen voor vitamine D niet altijd goed worden opgevolgd. Dit wordt ook bevestigd in de laatste Voedselconsumptiepeiling. Veel ouderen blijken het suppletieadvies niet goed op te volgen. Er geldt een vitamine D suppletie-advies voor zwangere vrouwen, kinderen t/m 3 jaar, vrouwen > 50 jaar, mannen > 70 jaar en iedereen die weinig buiten komt of de huid bedekt. Voor de meeste doelgroepen is het lastig conclusies te trekken over correct supplementgebruik. De dosering of frequentie is in de beschikbare studies niet altijd nagevraagd. Voor vitamine K en vitamine B12 zijn helemaal geen gegevens beschikbaar over het supplementgebruik in de specifieke groepen waarvoor een advies geldt.

Aanvullende kennis over opvolging suppletie-adviezen nodig

Het onderzoek bestaat uit verschillende fases. Deze eerste fase had als doel om een overzicht te krijgen van de beschikbare kennis over de opvolging van de huidige suppletie-adviezen. Aangezien er onvoldoende kennis beschikbaar is en deze kennis veelal verouderd is, moet deze kennis in de volgende fase worden aangevuld. Dit kan bijvoorbeeld met gegevens die ten tijde van fase 1 nog niet waren gepubliceerd, zoals de laatste Voedselconsumptiepeiling. In fase 3 wordt indien nodig een structurele monitor opgezet om ontbrekende gegevens aan te vullen. Zodra er voldoende gegevens beschikbaar zijn, kunnen oplossingen worden bedacht om ervoor te zorgen dat de specifieke groepen meer van de aanbevolen vitamines binnenkrijgen.

Tabel met suppletie-adviezen

In onderstaande tabel staan de officiële suppletie-adviezen opgesomd die in het onderzoek van RIVM zijn meegenomen.

Bron: NPN

Bronnen onderzoeken:

Rapport van het RIVM “De naleving van adviezen voor het gebruik van supplementen in Nederland. Fase 1: inventarisatie van kennis en advies voor vervolgstappen (2024)”

Voedselconsumptiepeiling 2019-2021: https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines/normen


Ook interessant om te lezen:

{ news.title }}
KNDB-CAO 2024/2025 geldt voor alle zelfstandige drogisterijen

Vanaf heden geldt de KNDB-CAO 2024/25 voor alle zelfstandige drogisterijen, omdat deze door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen ...

Lees verder
{ news.title }}
Meer toezicht op supplementen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet een toename van onveilige supplementen die worden aangeboden via (buitenlandse) webshops en soc...

Lees verder
{ news.title }}
Unieke notitieboekcollectie

Notitieboeken zijn er voor iedereen. Voor de schetsers en de schrijvers. Voor de vertellers en de planners. Voor de long-time believers en de notebook...

Lees verder
{ news.title }}
Difrax Pinky Fopspeen

De Difrax Pinky Fopspeen heeft een speciaal zuiggedeelte met ruimte om de pink in te plaatsen. Ideaal te gebruiken als hulpmiddel voor premature tot p...

Lees verder
Direct naar cursussen van